Jak uzyskać większe alimenty dla dziecka?

Wysokość przyznanych alimentów można zmienić. Gdy dzieci rosną, zwiększają się też ich potrzeby. Jeśli dotychczas przyznana kwota przestaje je pokrywać, można domagać się jej podwyższenia.

 

Potrzeby dziecka i możliwości rodzica

Jak przygotować się do sprawy w sądzie? Sąd weźmie pod uwagę przede wszystkim dwie kwestie: uzasadnione potrzeby dziecka i możliwości finansowe rodzica, który płaci alimenty. Jeśli chodzi o uzasadnione potrzeby dziecka, zalicza się do nich nie tylko te, związane z jego egzystencją (jedzenie, ubrania), ale również te, związane z jego prawidłowym rozwojem (zajęcia pozaszkolne, rozrywka, wyjazdy wakacyjne). Trzeba przy tym pamiętać, że dziecko powinno mieć zapewniony taki standard życia, jaki mają jego rodzice. O ile wakacyjny wypoczynek poza miejscem zamieszkania zazwyczaj można zaliczyć do uzasadnionych potrzeb dziecka, o tyle egzotyczne wakacje w tropikalnym kraju najczęściej do tego się nie zaliczają. Prawo rodzinne bierze pod uwagę również możliwości zarobkowe rodzica, który płaci alimenty. Sąd szczególnie rzetelnie sprawdza osoby pracujące w branżach, które podatne są nieewidencjonowanie dochodów, czy też te, u których możliwe są duże rozpiętości w wynagrodzeniach (np. zawody artystyczne). Przesłanką do podniesienia alimentów może być też istotna zmiana w jego sytuacji życiowej, np. choroba.

 

Przygotowanie do sprawy o podwyższenie alimentów

Rodzic, który ubiega się o podwyższenie alimentów, musi zebrać wszelkie dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dziecka. Wśród nich powinny się znaleźć nie tylko te dotyczące bezpośrednio wydatków na dziecko, ale również i te związane z opłatami za utrzymanie gospodarstwa domowego, w którym dziecko przebywa. Jeśli rodzic nie może udowodnić sytuacji finansowej pozwanego, przedstawiając w sądzie np. jego zeznania podatkowego czy wyciągów z rachunków, może zażądać w pozwie, aby sam pozwany przedstawił je na rozprawie. Pozew o podwyższenie alimentów wnosi się do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub właściwy dla miejsca zamieszkania uprawnionego do podwyższenia alimentów. W sprawach o większe alimenty dla dziecka zawsze warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który dokładnie przygotuje pisma i przygotuje osobę wnioskującą do sprawy. W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.