Wysokość przyznanych alimentów można zmienić. Gdy dzieci rosną, zwiększają się też ich potrzeby. Jeśli dotychczas przyznana kwota przestaje je pokrywać, można domagać się jej podwyższenia.

 

Potrzeby dziecka i możliwości rodzica

Jak przygotować się do sprawy w sądzie? Sąd weźmie pod uwagę przede wszystkim dwie kwestie: uzasadnione potrzeby dziecka i możliwości finansowe rodzica, który płaci alimenty. Jeśli chodzi o uzasadnione potrzeby dziecka, zalicza się do nich nie tylko te, związane z jego egzystencją (jedzenie, ubrania), ale również te, związane z jego prawidłowym rozwojem (zajęcia pozaszkolne, rozrywka, wyjazdy wakacyjne). Trzeba przy tym pamiętać, że dziecko powinno mieć zapewniony taki standard życia, jaki mają jego rodzice. O ile wakacyjny wypoczynek poza miejscem zamieszkania zazwyczaj można zaliczyć do uzasadnionych potrzeb dziecka, o tyle egzotyczne wakacje w tropikalnym kraju najczęściej do tego się nie zaliczają. Prawo rodzinne bierze pod uwagę również możliwości zarobkowe rodzica, który płaci alimenty. Sąd szczególnie rzetelnie sprawdza osoby pracujące w branżach, które podatne są nieewidencjonowanie dochodów, czy też te, u których możliwe są duże rozpiętości w wynagrodzeniach (np. zawody artystyczne). Przesłanką do podniesienia alimentów może być też istotna zmiana w jego sytuacji życiowej, np. choroba.

 

Przygotowanie do sprawy o podwyższenie alimentów

Rodzic, który ubiega się o podwyższenie alimentów, musi zebrać wszelkie dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dziecka. Wśród nich powinny się znaleźć nie tylko te dotyczące bezpośrednio wydatków na dziecko, ale również i te związane z opłatami za utrzymanie gospodarstwa domowego, w którym dziecko przebywa. Jeśli rodzic nie może udowodnić sytuacji finansowej pozwanego, przedstawiając w sądzie np. jego zeznania podatkowego czy wyciągów z rachunków, może zażądać w pozwie, aby sam pozwany przedstawił je na rozprawie. Pozew o podwyższenie alimentów wnosi się do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub właściwy dla miejsca zamieszkania uprawnionego do podwyższenia alimentów. W sprawach o większe alimenty dla dziecka zawsze warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który dokładnie przygotuje pisma i przygotuje osobę wnioskującą do sprawy. W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.