Czym są dobra osobiste i jakie środki prawne służą ich ochronie?

Według przepisów Kodeksu Cywilnego dobra osobiste to wartości niematerialne, ściśle związane z daną osobą. Kodeks nie wymienia konkretnie, co do nich należy, jednak przyjmuje się, że są to społecznie uznane wartości, które dotyczą integralności cielesnej i psychicznej człowieka.

 

Co można zaliczyć do dóbr osobistych?

W Kodeksie Cywilnym podane są zaledwie przykłady tego, co może być uznane za dobro osobiste. Są to między innymi: zdrowie, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, twórczość naukowa czy tajemnica korespondencji. Katalog dóbr osobistych pozostaje otwarty, co oznacza, że również i inne wartości można uznać za dobra osobiste. Sądy wielokrotnie za dobro osobiste uznawały już między innymi: życie prywatne, kult pamięci osoby zmarłej czy poczucie przynależności do określonej płci. Wszelkie dobra osobiste podlegają ochronie prawnej. Co ciekawe, dobra osobiste czasami naruszane są zgodnie z prawem (np. zgoda na operację to jednocześnie zgoda na naruszenie swojej nietykalności). Naruszenie dóbr osobistych łączy się z pojęciem domniemania bezprawności.

 

Dobra osobiste a prawo

Dobra osobiste są pod ochroną prawa cywilnego. Osoba, której dobra osobiste są zagrożone, może żądać zaniechania działania mogącego doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych. Jeśli jej dobra zostaną naruszone, może żądać naprawienia skutków naruszenia od osoby działającej bezprawnie przez:

- złożenie oświadczenia o określonej treści i w określonej formie,

- żądanie odszkodowania w formie pieniężnej,

- żądanie pieniędzy, ale z zamiarem przeznaczenia na jakiś cel społeczny.

 

Osoba, której dobra osobiste zostały naruszone, ma też prawo zażądać opublikowania sprostowania lub odpowiedzi prasowej na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym. Co ciekawe, w niektórych przypadkach możliwe jest łączne skorzystanie z kilku, a nawet wszystkich wymienionych środków ochrony.

Sprawy cywilne są dość trudne, kluczowa jest w nich dobra argumentacja. W przypadku udziału w sprawie cywilnej warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże nam udowodnić swoje racje.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.